"Drones" ... de techniek van de toekomst

Bij DesignMaker.be richten wij ons voornamelijk op luchtopnames en inspecties voor allerlei doeleinden.

Onze UAV (Unmanned Aerial Vehicle) is perfect inzetbaar voor inspecties van daken, schoorstenen, masten, kerktorens, windmolens, torenkranen, bruggen e.d.

Dankzij deze nieuwe technologie kunnen ook luchtopnames op een efficiënte, betaalbare en vooral milieuvriendelijke manier verwezenlijkt worden en dit op een zeer professionele en veilige manier.


Toepassingen